Verwijzers

Bent u werkzaam bij een instelling, deputaatschap of kerk? Wij hebben met regelmaat een (telefonisch) overleg met een van de organisaties over een eventuele logeergast.
Belt u gerust.

De beheerdersechtparen die samenwerken met Op Doorreis zijn de eerste aanspreekpunten voor de logeergasten. Zij zijn professionele gastbegeleiders en houden diverse contacten met instellingen, familie, pastoraal werkers en netwerkorganisaties. Nadat de gast is ingeschreven (via de instroomcommissie) wordt een termijn afgesproken. Voordat het termijn afloopt wordt besproken of het verblijf verlengd dient te worden en gewerkt moet worden aan een bestendige oplossing of dat het verblijf naar wens is geweest.

Binnen het bestuur zijn twee bestuursleden primair aangewezen als contactpersoon voor het beheerdersechtpaar. Met het beheerdersechtpaar vinden regelmatig evaluatie- en monitoringsgesprekken plaats. Andersom adviseren de echtparen het bestuur en medewerkers over beleidsmatige zaken en nodige aanpassingen.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief